Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Команда ІСКМ

Editor's Choice

Абрамов Лев Костянтинович. Президент Інституту соціокультурного менеджменту із 2003 року.

Активний громадський діяч, займається розвитком територіальних громад та соціального капіталу, трансформацією закладів культури в осередки громадської активності. Розробив та керував реалізацією 24 соціальних проектів, в тому числі із залученням міжнародних інвестицій  (проекти фінансувались Фондом Євразія, Творчім Центром "Каунтерпарт", Фундацією прав людини, ІСАР "Єднання", Альянсом партнерства "Каунтерпарт", Міжнародним фондом "Відродження", Фондом ім. Стефана Баторія, Комітетом виборців України, Міністерством закордонних справ України, Фондом Східної Європи, фондом UNITER, NATO, Фондом ім. Ч.С. Мотта).

Із 2007 по 2012 член громадської ради при Кіровоградській обласній державній адміністрації. Із 2007 по 2010 - заступник голови громадської ради при Кіровоградській обласній державній адміністрації. Протягом 1999-2009 років провів 8 досліджень присвячених вивченню рівня розвитку громадського сектору області. У 2000-2001 роках входив до дослідницької групи у міжнародному проекті "СІВІКУС" (дослідження проходило одночасно у багатьох країнах та було присвячено вивченню рівня розвитку громадянського суспільства). Є співавтором 22 видань, які було видано в рамках проектів Центру підтримки творчих ініціатив та Інституту соціокультурного менеджменту.

Набока Оксана Іванівна.Із 2010 року працює у Інституті соціокультурного менеджменту. Має досвід роботи з Інтернет-ресурсами, створення блогів, редагування друкованих статей, організації та проведенні тренінгів, круглих столів, семінарів. Представляє Інститут соціокультурного менеджменту на багатьох заходах як в Україні, так і за кордоном.

Кодрик Ліоніла Іванівна. Із 2001 року по теперішній час - бухгалтер Інституту соціокультурного менеджменту. За цей час у 2005 та 2008 роках організація успішно проходила зовнішній аудит по ініціативі Фондів "Євразія" та Фонду ім. Стафана Баторія. Була бухгалтером у 17 проектах, які фінансувалися міжнародними та вітчизняними організаціями. Проходила навчання на тренінгах і організаційного розвитку та бухгалтерського обліку для персоналу громадських організацій.

 

Шевченко Анастасія Валентинівна. Працює в Інституті соціокультурного менеджменту асистентом проектів, журналістом, SМM менеджером. Має досвід написання та редагування статей, розробки видань, організації та проведення тренінгів, круглих столів з їх інформаційною підтримкою.

 

 

 

 

Гур'янова Оксана Віталіївна. Із 2015 року працює в Інституті соціокультурного менеджменту на громадських засадах. Залучається до розробки видань, проведення досліджень та заходів Інституту соціокультурного менеджменту.

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Автор понад 80 наукових та методичних друкованих праць, серед яких публікації включені до наукометричних баз даних Scopus, Copernicus, Google Scholar, переліку фахових видань України. Автор 9 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» у співавторстві. Бере активну участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів. Проходила міжнародне науково-педагогічне стажування (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Польща, 2019 р.), стажування у державних та громадських організаціях (Польща, 2007 р., 2009 р.).

 

Гур'янова Ліля. Із 2015 року працює у Інститут соціокультурного менеджменту волонтером. Допомагає у проведенні заходів, перекладі.

 

Вдовенко Владислав. Із 2016 року працює у Інститут соціокультурного менеджменту волонтером. Допомагає у проведенні заходів, підготовці матеріалів для видань.