Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Центр сприяння суспільним інноваціям

Центр сприяння суспільним інноваціям

Центр сприяння суспільним інноваціям (ЦССІ) –неприбуткова неполітична громадська організація, яка діє на території Миколаївської області з 2003 року.

Головні напрямки діяльності Центру сприяння суспільним інноваціям:

· інформаційне забезпечення НДО віддалених населених пунктів шляхом розвитку регіональної мережі Центрів локальної активності на базі місцевих закладів культури;

· професіоналізація діяльності регіональних НДО та закладів культури через поширення інформаційно-методичних матеріалів, реалізацію освітніх програм;

· сприяння розвитку соціальної взаємодії різних секторів суспільства та активізації громадян у вирішенні соціальних проблем на місцевому рівні.

Центр сприяння суспільним інноваціям (ЦССІ) здійснює свою діяльність в рамках національної програми „Розвиток соціальної взаємодії громадських організацій та державних закладів культури”, яка реалізується міжрегіональним Центром підтримки творчих ініціатив (ЦПТІ) та Міністерством культури і туризму України за участю регіональних закладів культури та громадських організацій.

В рамках зазначеної Програми ЦССІ ініційовано впровадження моделі регіональної інформаційно-консультативної мережі для НДО на базі районних Будинків культури та Бібліотек в Миколаївській області. Ініціатива підтримана Управлінням культури Миколаївської облдержадміністрації.

В результаті інформування регіональних НДО та організацій культурної сфери, проведення семінарів, стажувань та навчань, розроблена стратегія розвитку регіональної мережі Центрів активізації громадян у вирішенні місцевих соціальних проблем, поєднуючи для цього зусилля громадськості та закладів культури.

ЦССІ проводить дослідження стану справ в регіональному громадському секторі і вивчає можливості для підтримки ініціатив віддалених НДО.

Проблема, на вирішення якої спрямовано діяльніст ЦССІ:

Громадянське суспільство не можливе без сильного третього сектора. Вивчення теорії та практики діяльності громадських організацій України свідчить про те, що існують протиріччя між об’єктивною потребою в формуванні громадянського суспільства шляхом вільного об’єднання громадян в громадські організації для реалізації своїх прав та захисту інтересів і низьким рівнем активності населення, його

інертністю по відношенню до діяльності в громадських організаціях, а також

низьким рівнем професійності самих лідерів та персоналу НДО.

Особливої гостроти це протиріччя набуває в малих містах та районних центрах через відсутність системи інформаційно-методичного забезпечення потреб НДО. В зв’язку з цим, поєднання можливостей та ресурсів існуючих на локальному рівні соціальних інфраструктур набуває особливої актуальності в процесі розвитку територіальних громад та регіонів.Зробити інформаційно-методичну підтримку НДО системною, доступною і відповідною критерію “вартість/ефективність”можливо лише використовуючи механізми міжсекторного партнерства професійних громадських центрів та мережі закладів системи Міністерства культури України .

Головним напрямком підвищення творчої активності та ініціативи окремих груп населення в вирішенні ними актуальних соціальних проблем вбачаємо створення сприятливих умов для функціонування і розвитку НДО, віддалених від столиці та обласних центрів.

Саме на здійснення в регіональному маштабі інформаційно-методичної допомоги віддаленим НДО на основі партнерства з державними закладами культури і спрямовано діяльність Центру сприяння суспільним інноваціям.

Головна мета ЦССІ: сприяння розбудові громадянського суспільства через підвищення громадської активності населення в Миколаївській області шляхом створення регіональної мережі Центрів активізації громадян на основі партнерства громадських організацій і державних закладів культури.

Для досягнення мети ЦССІ намагається:

- Забезпечити діяльність Миколаївського регіонального інформаційно-методичного центру для реалізації національноїпрограми “Розвитку міжсекторного партнерства НДО та державних закладів культури”, спрямованої на розвиток національної мережі інформаційно-консультативних центрів для віддалених НДО на базі місцевих закладів культури;

- Забезпечити впровадження моделі інтегруючого громадського Центру локальної

активності на базі місцевих клубних закладів та бібліотек в

Миколаївській області;

- Залучити до участі у Програмі районні та сільські заклади культури та НДО;

- Сприяти активізації участі населення у вирішенні місцевих соціально-культурних проблем та розвитку територіальних громад та регіонів;

.

Центром сприяння суспільним інноваціям реалізовано ряд проектів за підтримки Фонду Євразія, ІСАР «Єднання», спрямованих на:

- Акумулювання та розповсюдження серед регіональних НДО

досвіду інших регіонів щодо вирішення місцевих проблем;

- Залучення Центрами локальної активності додаткових ресурсів та існуючих інфраструктур системи Міністерствакультури для підтримки ініціатив громадськості щодо соціально - культурного розвитку регіону;

- Трансформування закладів культури в соціально важливі інституції в напрямку, притаманному демократичному суспільству;

- Підвищення життєздатності регіональних НДО та закладів культури ;

- Створення умов для поширення інформаційно-

консультативної мережі для НДО в регіоні.

Контактна інформація:

Президент ЦССІ

Олена Пергун :

Тел. 0958821592

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Регіональний координатор національної програми

Тамара Василівна Андрієвська-Чумак:

М. Миколаїв, вул.. Радянська, 5

Тел. 0936570810; (0512) 47- 91 – 07

 

ІСКМ