Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Висновки аудитів

Нормативно-правова база у сфері культури

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР).

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0

2. Закон України «Основи законодавства України про культуру» (від 14 лютого 1992 року № 2117-XII).

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2117-12

3. Закон України «Про Концепцію державної політики в галузі культури на 2005-2007 роки» (від 3 березня 2005 року № 2460-IV).

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2460-15

4. Указ Президента України від 2 грудня 2005 року № 1688 «Про Положення про Міністерство культури і туризму України».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1688%2F2005

5. Указ Президента України від 12 січня 2009 року № 6 «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=6%2F2009

6. Указ Президента України від 24 листопада 2005 року № 1647 «Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 28.02.2006 № 160).

http://www.president.gov.ua/documents/3551.html

http://www.uazakon.com/documents/date_9o/pg_izwzom.htm

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 року № 1235 «Про затвердження Державної програми розвитку культури на період до 2007 року».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1235-2003-%EF

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 року № 1775 «Про нормативи забезпечення населення клубними закладами».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1775-98-%EF

9. Постанова Верховної Ради України від 4 березня 2004 року № 1585-IV «Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан збереження об'єктів соціально-культурного призначення в процесі приватизації та цільового їх використання у післяприватизаційний період».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1351-15

10. Розпорядження Президента України від 21 вересня 2001 року №252/2001-рп «Про заходи щодо підтримки діяльності національно-культурних товариств».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=252%2F2001-%F0%EF

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року № 126-р «Про затвердження плану заходів на 2006-2007 роки щодо реалізації Концепції державної політики в галузі культури».

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1095.668.0

12. Статут територіальної громади міста Кіровограда (прийнятий рішенням Кіровоградської міської ради четвертого скликання від 31 січня 2006 року № 1707).

www.kr-rada.gov.ua/files/content/files/statut.doc

13. Наказ Міністерства культури і туризму України від 23 травня 2007 року № 35 «Про затвердження примірного Положення про клубний заклад».

14. Типове Положення про управління культури обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, Головне управління культури та мистецтв Київської міської державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2001 року № 529.

15. Типове Положення про відділ культури районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2001 року № 529.

16. Закон України «Про органи самоорганізації населення» (від 11 липня 2001 року № 2625-ІІІ).

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2625-14

ІСКМ