Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Висновки аудитів

Видання, які варто додати до власної бібліотеки

google2У своїй діяльності людина повинна спиратися не тільки на власний досвід, інтуїцію чи переконання, але й на апробовані методичні ресурси, що висвітлені у наукових посібниках, книгах, статтях, збірках. Адже всім відомо – книга найкращий порадник! ІСКМ прагне зробити діяльність громадських активістів більш професійною, організованою та методично правильною. Тому вже протягом 15 років випускає навчально-методичні посібники, дослідження, інформаційні бюлетені та інші видання, задля підвищення компетентності громадських активістів як на початкових етапах, так і протягом усієї діяльності.

Інформаційні можливості на сьогоднішній день дозволяють нам віднайти багато відповідей, розширити світогляд, віднайти доступ до джерел, зокрема, до корисної літератури. Наприклад, Google Scholar

— вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Підрозділом Scholar є Google Академія, яка дозволяє 221легко здійснювати розширений пошук академічної літератури. З одного місця можна здійснювати пошук серед багатьох дисциплін та джерел, включаючи рецензовані статті, дисертації, книги, анотації та статті академічних видань, а також професійні асоціації, сховища попередніх варіантів робіт, вищі навчальні заклади та освітні організації. Google Академія дозволяє знайти дослідження, яке найбільш відповідає вашому запиту, серед великої кількості академічних дослідницьких робіт.

google1Так, за даними «Google Академії» Інститут соціокультурного менеджменту індекс бібліографічних посилань становить – 72 посилання. Даний показник є свідченням того, що люди у своїх наукових працях посилаються на видання ІСКМ - цитують, здійснюють порівняльний аналіз, підтверджують гіпотези та підкріплюють доведення апробованими фактами.

Ми виокремили для вас п’ятірку найбільш використаних видань за даними бібліографічного показника Google Академії, які стануть вам у нагоді:

1) Цільові програми та механізми по забезпеченню прозорості у процесі їх реалізації, 2010

Абрамов Л.К., Азарова Т.В., Цільові програми та механізми по забезпеченню прозорості у процесі їх реалізації. – Кіровоград: ІСКМ, 2010. – 100 с. Навчальний посібник дає уявлення про теоретичні та практичні аспекти програмно-цільового методу управління на регіональному рівні. Особливий акцент зроблено на методиці забезпечення прозорості процесу реалізації цільових програм та залученні громадськості до цього процесу. Видання стане корисним порадником виконавцям цільових програм та їх клієнтам.

2) Центр місцевої активності на базі будинку культури: методологія та технологія розвитку територіальної громади, 2010

Абрамов Л.К., Азарова Т.В. Центр місцевої активності на базі будинку культури: методологія та технологія розвитку територіальної громади – Кіровоград: ІСКМ, 2010. – 116 c. Видання на основі закордонного та вітчизняного досвіду вирішення соціальних проблем на локальному рівні висвітлює теоретичні та практичні аспекти можливої адаптації будинків культури до сучасних потреб територіальних громад за рахунок впровадження концепції центру місцевої активності.

3)  3) Технологія оцінки соціальних програм та проектів, 2007

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. Технологія оцінки соціальних програм та проектів. Кіровоград, ІСКМ, 2007. - 100 с. Розробка посібника здійснена за підтримки Фонду Стефана Баторія в рамках проекту «Вдосконалення системи розробки та оцінки соціальних програм». Видання складається з наступних розділів: теоретичні основи оцінки соціальних програм та проектів; основні етапи оціночної діяльності; додатки.

4)  4) Інформаційне забезпечення процесу рішення соціальних проблем на місцевому рівні, 2003

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. Інформаційне забезпечення процесу рішення соціальних проблем на місцевому рівні. – ІСКМ, Кіровоград. - 2003, 116 с. ІСКМ в рамках проекту "Розвиток незалежного інформаційного простору в Україні", підтриманого Фондом Євразія за рахунок коштів USAID, видав навчально-методичний посібник. Дане видання містить наступні розділи: рішення соціальних проблем на місцевому рівні; інформаційний простір та інформаційний обмін; роль інформаційного обміну у вирішенні соціальних проблем; інформаційний потенціал третього сектору; ЗМІ та громадянське суспільство; традиційні форми взаємозв’язку НДО та ЗМІ та ін. Підручник містить велику кількість вправ та завдань для самоконтролю.

5)  5) Центр місцевої активності для розвитку громад

Абрамов Л.К., Азарова Т.В. Центр місцевої активності для розвитку громади – Кіровоград: ІСКМ, 2012. – 144 c.

Для нашої організації, Інституту соціокультурного менеджменту, розвиток Центрів місцевої активності є однією з пріоритетних задач, оскільки в основу нашої діяльності покладено наступні тези: наша мета – розвиток громад, індикатором за яким оцінюються цей розвиток є стан соціального капіталу, який вимірюється рівнем довіри між людьми, інструментом, що працює в цьому напрямку в громадах є Центр місцевої активності, а формою діяльності є соціальна анімація. Тому, спираючись на практичний досвід нашої організації та діяльність наших партнерів, що поділяють нашу точку зору, ми розробили наступне видання на поміч громадським активістам «Центр місцевої активності для розвитку громади».

 

З іншими виданнями ІСКМ можна ознайомитися за посиланням - Видання ІСКМ та ЦПТІ

 

ІСКМ