Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Глосарій

Ф

Фандрейзинг у вузькому значенні слова - це залучення донорів для фінансування громадської організації із метою її саморозвитку.

Фандрейзинг у широкому значенні слова - це залучення людських, матеріальних, інформаційних ресурсів для досігнення місії громадської організації, тобто фандрейзинг у широкому значенні включає в себе отримання допомоги від спонсора не лише грошами, але й товарами, послугами тощо.

Філантропія – свідомо сплановане, що проводиться з метою поліпшення суспільства, здійснення пожертвувань або добровільна діяльність на благо інших людей.

Фінансовий менеджмент - система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин. Основна суть полягає в управлінні фінансами з метою підвищення ефективності діяльності організації.

Фонд благодійна організація, яка надає допомогу певній соціальній групі.

ІСКМ