Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Новини

Будинок культури - центр суспільного діалогу

Останнім часом в Україні в тому числі і на Олександрійщині з’явились яскраві приклади співпраці недержавних громадських організацій (НДО) та будинків культури (БК) основна ідея яких –об’єднання людей навколо спільних інтересів задля досягнення мети. Створення для недержавного сектору і будинків культури можливостей надійних партнерів та їх інтеграцію у систему вирішення суспільних проблем покликаний і проект «Будинок культури і громада разом до розвитку і ладу» за фінансової підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження». Термін дії проекту - один рік. Виконавець проекту - Олександрійський районний благодійний інформаційно-консультативний центр (ОРБІКЦ).

Мета проекту – впровадження нових форм роботи будинків культури з недержавними організаціями які сприятимуть подоланню наслідків фінансово-економічної кризи в регіоні.

Наша організація в співпраці з районним будинком культури має в своїй діяльності досвід сприяння соціальній активності та освіченості громадян, через проведення заходів спрямованих на поширення в регіоні успішного вітчизняного та зарубіжного досвіду вирішення проблем громади. Будь-яка соціальна акція(відкриття дитячих садочків, підведення газу ін.), яка проводиться в районі має інформаційно-культурний супровід, який здійснюють будинки культури. Але такі приклади не мають широкої практики хоча і демонструють, що будинки культури є найбільш відповідною місцевою інституцією, яка здатна виконувати в місцевій громаді інтегруючу, активізуючи, мобілізуючу, інформаційну підтримку в соціальному розвитку громад. Та незважаючи на зусилля будинків культури Олександрійщини направити свою діяльність на задоволення потреб територіальних громад, їх потенціал використовується неефективно. Проблема полягає в тому, що кризові явища, які відбуваються в суспільстві призводять до зневіри, байдужості і пасивності громадян, отже до відсутності ініціатив по розвитку місцевих громад, поширенню ідей місцевої філантропії.

В той же час у працівників культури відсутні професійні навики поширення нових напрямків, технологій і методів організаційної роботи в громадах. Серед персоналу будинків культури практично відсутні фахівці з питань маркетингу, менеджменту, фандрейзингу, PR, технологій партнерства, що унеможливлює ефективно оцінювати соціальну і культурну активність різних категорій населення в професійній діяльності. А в умовах ринкової економіки без фахівців названих напрямків будинки культури не зможуть ефективно функціонувати. Проект виконується в партнерстві з державними закладами культури, недержавними організаціями, державними органами влади, ЗМІ, спрямований на проведення навчальних заходів для громадських активістів, працівників будинків культури, представників органів влади та засобів масової інформації і сприятиме розширенню можливостей місцевих громад Олександрійщини в подоланні соціальних проблем через створення умов ділового партнерства.

 

Тетяна Шоколова,

президент ОРБІКЦ

ІСКМ