Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Глосарій

Т

 


Територіальна громада - 1) жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, селищ, що мають єдиний адміністративний центр, сільську раду; 2) спільнота мешканців, жителів населених пунктів (сіл, селищ, міст), об’єднана загальними інтересами власного життєзабезпечення, самостійного, в межах законів, вирішення питань місцевого значення як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Територіальні громади створюються на рівні сіл, селищ, міст, районів у містах.

Третій сектор – сума недержавних неприбуткових організацій. Це може бути консолідований громадський рух, який складається з окремих, взаємно не підпорядкованих, але взаємодіючих громадських організацій, які спрямовують енергію громадян на творчу діяльність і тим самим знижують соціальну напругу в суспільстві. Цей ефект має місце коли в демократичному суспільстві, по-перше, існує «критична маса» недержавних неприбуткових організацій, здатних впливати на хід суспільних процесів і, по-друге, переважна більшість громадських організацій не є антагоністами, тобто, вони не тяжіють до взаємовиключаючих політичних, національних, або інших полюсів. Сфера діяльності організацій третього сектору охоплює практично всі галузі життя людини – економіку, політику, науку, культуру, освіту. Розгалужена мережа молодіжних, професійних, дитячих, жіночих, ветеранських, а також елітарних організацій-клубів, аналітичних центрів або так званих «мозкових центрів» та ін. Організації третього сектору створюють основу громадянського суспільства, є вирішальним стабілізуючим фактором, гарантом демократичного шляху розвитку.

Технічна допомога - надання апаратури, устаткування, техніки в безоплатну оренду або в постійне користування.

Тип керівника - стійке переконання керівника відносно тієї міри свободи, яка дається для підготовки рішень.

Третій сектор — сума недержавних неприбуткових організацій(ННО).

 

 

ІСКМ