Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Дослідження

Діяльність будинків культури по задоволенню потреб територіальних громад, 2010

ББК 60.5

УДК 301

ISBN 978-966-2466-01-0

А16

Діяльність будинків культури по задоволенню потреб територіальних громад: звіт за результатами дослідження – Кіровоград: Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ), 2010. – 64 с.

Видання містить результати комплексного дослідження «Діяльність будинків культури по задоволенню потреб територіальних громад», що здійснив Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ) в рамках проекту «Спільний шлях в майбутнє» в січні-лютому 2010 року на території Кіровоградської, Чернігівської, Рівненської, Миколаївської та Дніпропетровської областей України. Неоціненну допомогу ІСКМ під час проведення дослідження надали його партнери (ЦГТ «АХАЛАР», ЦПГКІ «Тамариск», Фундація ім. Князів благодійників Острозьких, Центр сприяння суспільним інноваціям). У виданні на основі експертного опитування, фокус-груп та аналізу документів з’ясовано зміст, методи організації та основні принципи діяльності будинків культури по задоволенню потреб територіальних громад та можливості оптимізації цього процесу.

Activity of the Houses of Culture to meet the needs of local communities: report on the research results - Kirovograd: Institute of Socio-Cultural management (ISCM), 2010. – 64 p.

The publication contains the results of the research "Activity of the Houses of Culture to meet the needs of local communities”, conducted by Institute of Socio-Cultural management (ISCM) within the framework of the project "Joint way to the future" in January-February 2010 in Kirovograd, Chernihiv, Rivne, Dnipropetrovsk and Mykolaiv regions of Ukraine. Invaluable assistance for ISCM during the research gave its partners (Center of humanistic technologies “AHALAR”, TSPCI “Tamarisk”, Princes-Benefactors Ostrozky Foundation, Social Innovations Support Center). In the publication, on the basis of expert polls, focus groups and analysis of documents, was found the content, organization and means of the Activity of the Houses of Culture to meet the needs of local communities and opportunities to optimize this process.

Завантажити видання можна за посиланням: Діяльність БК по задоволенню потреб територіальних громад або https://sites.google.com/site/iscmngoua/vidanna-iskm-ta-cpti

 

ІСКМ