Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Глосарій

М

Ме́неджмент (українською - управління) — це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного досягнення завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності.

Менеджер - керівник, який займає постійну посаду, має спеціальну підготовку по менеджменту.

Мережа - в якості мережі переважно розглядаються неформальні об’єднання, які не клопотали про отримання статусу юридичної особи. Яскравим прикладом є круглі столи та співдружності або просто реєстри електронної пошти. Мережа може бути також формалізованою і мати спільно узгоджений план діяльності або документ типу статуту.

Мета проекту - твердження, в якому мітиться очікуваний загальний результат, який досягається завдяки здійсненню проекту.

Міжсекторне партнерство - конструктивна взаємодія організацій з двох або трьох секторів (держава, бізнес, некомерційний сектор) при вирішенні соціальних проблем, що забезпечує синергетичний ефект від «складання» різних ресурсів і «вигідне» для кожної із сторін і населенню.

Місія - це визначення причини існування організації, це - ствердження в якому розкривається її суть.

Місцева громада - група людей, що живуть в межах невеликої території, мають спільні соціальні проблеми та організуються для вирішення цих проблем.

Моніторинг - це безперервний контроль, процес постійного накопичення інформації по всім аспектам проекту для визначення ходу виконання та остаточного завершення запланованих заходів, а також стосовно їх сприянню для досягненні цілі проекту.

 

ІСКМ