Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Глосарій

Л

Легітимність організації – тут мається на увазі залучення організацією своїх основних бенефіціарів до управління та планування, звітування про діяльність організаціями перед бенефіціарами, наявність можливості зворотного зв’язку між організацією та бенефіціарами. Легітимність – це вимір того, наскільки організація потрібна та важлива для цільової групи  для якої НДО працює.

Ліберально-анархічний стиль управління - стиль, при якому підлеглі висловлюють свої позиції, але реального обліку, узгодження позицій не прагнуть досягти. Прийняті рішення як правило не виконуються. Контроль відсутній.

Лобізм (англ. lobbyism, від англ. Lobby - кулуари) - тиск на владу шляхом особистого або письмового звернення або іншим шляхом(організації масових петицій, потоку листів, публікацій, підкупи) з боку будь-яких груп або приватних осіб, мета якого - домогтися прийняття або відхилення законопроекту.

ІСКМ