Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Глосарій

К

Керівництво - здатність впливати на окремих виконавців або на групу, спонукаючи їх до роботи по досягненню мети.

Комерційний сектор - організації, засновані з метою отримання економічної вигоди, тобто підприємства і дохідні товариства. Відмінність від третього сектору полягає в тому, що власники можуть отримувати прибуток і розподіляти його між собою.

Комунікація – процес двостороннього обміну інформацією, що веде до взаєморозуміння.

Консультування - 1) процес, що передує ухваленню рішення, коли публічна влада надає іншим зацікавленим у питанні, в тому числі, громадським об’єднанням можливість висловити свою думку. Це припускає достатню поінформованість, наявність достатнього часу та інших ресурсів (наприклад, грошей і людей), а також фактор наявності декількох можливих варіантів рішення. 2) безпосередня робота з людьми, спрямована на вирішення соціальної проблеми клієнта, де основним засобом впливу є певним чином побудована бесіда.

Контракт - договір, угода, яка визначає права і обов'язки.

Контроль - процес, який забезпечує досягнення організацією поставленої мети.

Корпорація - це суб'єкт юридичних відносин неприбуткового і прибуткового сектору, який має законні права та обов'язки таякий користується привілеями, наданими владою чи державним законом.

Корпоративне спонсорство - фінансова підтримка, яка надається корпорацією в обмін на громадське визнання чи з іншою метою.

 

ІСКМ