Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Глосарій

І

 

Ідентифікація територіальна - частина соціальної ідентичності особистості. В структурі територіальної ідентифікації виділяють два основних компоненти - знання, уявлення про особливості власної "територіальної" групи та усвідомлення себе її членом і оцінка якостей власної території, значимість її у світовій та локальній системі координат. Для територіальної ідентифікації принципово важливим поняттям є уявлення про територіальні зразки, які виникають на основі спільного чи сусідського проживання членів соціальних груп різного масштабу і різної культурної ідентифікації.

Ідея – задум, головна думка, що визначають основний напрям діяльності для вирішення існуючої проблеми.

Ініціатива соціальна - сукупність дій (діяльність) з висунення, затвердження, поширення та практичної реалізації соціально значущої ідеї, свідомо, самостійно і добровільно здійснюваних суб'єктом; характеристика, індикатор та форма прояву соціальної активності І.с. володіє рядом відмітних ознак. Це, перш за все, новизна (взагалі або в даному місці в даний час); випередження одним суб’єктом іншого, що означає перші кроки у вирішенні соціальних проблем і протиріч; лідерство в пошуку і впровадження нових, нетрадиційних способів перетворення соціальної дійсності, у створенні нових товариств, рухів, нових форм суспільного життя. І.с. представляє спосіб подолання застарілого, віджилого, затвердження нового. У цьому значенні поняття «І.с.» зближується з поняттями «соціальне нововведення», «соціальне новаторство», «соціальна творчість». Ініціативна діяльність суб’єкта набуває якості І.с. тільки з виходом її за рамки інтересів ініціатора, з отриманням певного суспільного резонансу. І.с., як правило, передбачає і вихід за рамки вузькопрофесійної, соціально-рольової діяльності, розширюючи тим самим і сферу перетворюваної активності суб’єкта.Ступінь інтенсивності та сталості такої активності визначається як ініціативність суб’єкта, що відображає соціальну зрілість, громадянську позицію, моральні цінності та ідеали суб’єкта, його заповзятливість, далекоглядність. У розвитку І.с. можна виділити ряд фаз: висування нової ідеї, проекту; практична реалізація нововведення; поширення досвіду, який виправдав себе. Суб’єктом І.c. виступає особистість, соціальна група, клас, суспільні інститути, держава, ті чи інші громадські організації, а також неформальні об’єднання і різного роду групи, при цьому головне місце займає особистість, що стоїть біля витоків І.с. І.с. охоплює всі сфери життя суспільства.

Інформаційна підтримка - безкоштовне надання літератури, Інтернет, надання консультацій з різноманітних питань.

 

ІСКМ