Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Глосарій

Г

Грантер - особа, або організація, яка отримала грант.

Грант - безоплатна цільова субсидія, що надається на конкурсній основі організації, ініціативній групі або індивідуальній особі для реалізації заявленого проекту в тій чи іншій сфері діяльності.

Гранти - грошові або інші засоби, що передаються громадянамита юридичними особами (в т. ч. іноземними), а також міжнародними організаціями для проведення конкретних наукових досліджень, розробки законопроектів, підготовки кадрів та інших цілей на умовах, передбачених грантодавцем. Гранти надаються безкоштовно і без повернення.

Грантодавець - приватна особа аб організація, що розглядають заявку на фінансування та надають грант.

Громадська думка - сукупність вільно виражених суджень, поглядів, позицій і точок зору великої кількості людей.

Громадська організація — об'єднання громадян, що утворюються для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Громадська підтримка - добровільна допомога, що надається різними соціальними силами та групами (населенням, органами влади, політичними партіями, іншими соціальними рухами і т.п.). Може бути моральною, фінансовою, матеріально-технічною та ін.

Громадська участь в прийнятті владних рішень - це безперервний процес взаємодії між громадськістю та органами влади, на етапах підготовки та прийняття, виконання та контролю рішень.

Громадськість — соціально активна частина суспільства, яка на добровільних засадах бере участь у суспільно-політичному житті країни. Діє як безпосередньо, так і через різноманітні об’єднання громадян.

Громадянська ініціатива - 1) діяльність окремої особи або спілки громадян із чинення впливу на прийняття політичних рішень (наприклад, для залучення публічної влади до вирішення деяких проблем). Звичайні засоби громадянської ініціативи - це налагодження контактів з політиками і чиновниками, публічні звернення, демонстрації, страйки, утворення груп тиску (лобі) і рухів. . 2) в більш широкому сенсі громадянська ініціатива являє собою всілякі зовнішні починання громадян або їх об’єднань з розвитку будь-якої з галузей життя. Вираз «в якості громадської ініціативи» часто має на увазі добровільність діяльності.

Громадянська освіта - вміння, знання і цінності, які підтримують активну і відповідальну участь громадянина в суспільному житті, тим самим сприяючи появі необхідних для цього можливостей, волі і компетенції. Надання громадянської освіти є однією з цілей державної системи освіти, проте вирішальна роль у його формуванні відводиться також мережі вільної освіти, засобам мас-медіа, а крім того залежить від практичних можливостей членів суспільства для участі в розробці рішень, які їх стосуються.

Громадянське суспільство - система інститутів поза межами державних та комерційних, яка забезпечує самоорганізацію та розвиток населення.

Групи тиску (лобі)- створені для просування інтересів громадян об’єднання, організації, рухи або мережі, що прагнуть чинити тиск на владу.

 

 

 

ІСКМ